VAKANTIESLUITING : de praktijk is gesloten tot maandag 3 augustus.

 

      GOED NIEUWS : de praktijk is weer open

Blij dat ik weer aan het werk kan en goed om u allen weer te gaan zien.

Voor wat betreft mijn werkzaamheden is er wel het één en ander veranderd. Onze brancheorganisatie Provoet heeft de nieuwe werkwijze vastgelegd in protocollen. Voordat ik u kan behandelen dient u het protocol te lezen en zich tijdens de behandeling te houden aan de werkwijze. Op de pagina Protocol COVID-19 kunt u hier alles over lezen zodat ik u op een veilige manier kan behandelen. Tot 20 mei 2020 kan ik helaas nog niet in de verpleeghuizen aan de slag. Genoemd protocol adviseert om daar, als het weer kan, vanuit een vaste, aparte kamer te gaan werken. Hierover is contact gelegd met de desbetreffende verpleeghuizen.

Heeft u een afspraak die destijds door mij is geannuleerd dan zal ik u in de komende periode bellen voor een nieuwe afspraak. Ik ga per periode van 3 dagen de afspraken inplannen. Zoals u begrijpt kan dit even duren, ik vraag hiervoor u begrip. Leest u in ieder geval de protocollen goed door en volg deze op als ik u weer ga behandelen. 

-.-